Ważne dokumenty

Lama Ole Nydahl jest założycielem ponad 700 buddyjskich ośrodków linii Karma Kagju. Jest jednym z najbardziej znanych europejskich nauczycieli buddyjskich. Dzięki jego działalności linia Karma Kagju jest dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych tradycji buddyjskich w Europie i Ameryce.

Tutaj znajdują się ważne dokumenty dotyczące Lamy Ole Nydahla, pochodzące od głównych Lamów Kagju.

J.Ś. 17 Karmapa

Życzenia z okazji urodzin Lamy Ole (2016)

Oryginał (PDF, ang.) / Link (www.karmapa.org) / Tłumaczenie polskie (PDF)

Dzigme Rinpocze

List Dzigme Rinpocze z okazji czterdziestolecia aktywności Lamy Ole (2012)

Oryginał (PDF, ang.) / Tłumaczenie polskie (PDF)

Szamar Rinpocze

List Szamara Rinpocze dotyczący aktywności Lamy Ole (2012)

Oryginał (PDF, ang.) / Tłumaczenie polskie (PDF)

Dzigme Rinpocze

List Dzigme Rinpocze (2008). Gratulacje z okazji otwarcia Ośrodka Europejskiego.

Oryginał (PDF, ang.) / Tłumaczenie polskie (PDF)

Shamar Rinpoche

List Szamara Rinpocze (2006). Potwierdzenie tytułu Lamy Ole.

Oryginał (PDF, ang.) / Tłumaczenie polskie (PDF)

Szamar Rinpoche

List Szamara Rinpocze (1983)

Oryginał (PDF, ang.) / Tłumaczenie polskie (PDF)

16 Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże

List poświadczający od 16 Karmapy (1979)

Oryginał (PDF, ang.) / Tłumaczenie polskie (PDF)

16 Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże

List 16 Karmapy dotyczący Lamy Ole i Hannah Nydahl (1979)

Oryginał (PDF, ang.) / Tłumaczenie polskie (PDF)

16 Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże

List 16 Karmapy do królowej Danii Małgorzaty (1972)

Oryginał (PDF, ang.) / Tłumaczenie polskie (PDF)