Czy ma sens dyskusja o buddyźmie z ludźmi, którzy mają zupełnie inny punkt widzenia?

Odpowiedź Lamy Ole:

Wszystko, co powiedziałem wam o buddyzmie, mówiłem po to, żeby wzmocnić wasz umysł. To nie jest broń ani narzędzie do wygrywania dyskusji czy zwyciężania debat. Gdy dochodzi do dyskusji, wystarczy życzyć innym wszystkiego, co najlepsze i cieszyć się z możliwości szukania szczęścia zgodnie z własnym poglądem. 

Dopóki nikt nie próbuje wywierać na nas presji, ani odbierać nam wolności wyboru, należy życzyć każdemu wszystkiego najlepszego i zajmować się tym, co nas samych naprawdę interesuje. Lecz jeśli inni próbują na siłę przekonać nas do swojego punktu widzenia, powinniśmy wiedzieć, na czym stoimy i w miły sposób im to zakomunikować. Dobrze jest też w takiej sytuacji zachować spokój i nie starać się niczego udowadniać czy „zwyciężyć” w dyskusji.