Czy można usunąć złą karmę poprzez złe sny, czy też sen jest tylko lustrem i odzwierciedla to, co dzieje się w życiu?

Odpowiedź Lamy Ole:

Za każdym razem, kiedy angażujemy jednocześnie ciało, mowę i umysł, powstające i wyzwolone wówczas energie pozostawiają w podświadomości najmocniejszy ślad. Jeśli budowałeś coś podświadomie przez długi czas, może to znaleźć potwierdzenie we śnie.

Wszystko, co nie jest niezbędne do rozwoju, zostanie usunięte przez moc buddyjskiego Schronienia i twoją praktykę. Moc Mahakali steruje wszystkim. Dzięki błogosławieństwu potencjalne wielkie dramaty i cierpienie mogą się pojawić jako mniejsze trudności albo ból głowy. Ponieważ w ten sposób przetwarzane są również bardzo intensywne sytuacje, czasami we śnie można zobaczyć pewne aspekty tych procesów. Jeśli się czegoś pozbyłeś, to we śnie pojawi się np. latanie, czy też zabijesz kogoś lub samego siebie. W tym sensie w nocy możemy doświadczyć rozpuszczania się pewnych barier ego, ale samo usuwanie ich następuje zarówno w dzień, jak i nocą.