Praca Lamy Ole

Lama Ole Nydahl dwa razy w ciągu roku objeżdża świat, wykładając nauki Buddy i prowadząc kursy medytacyjne.

Wykłady i kursy

Wykład Lamy Ole Nydahla w Bratysławie.

Aby dowiedzieć się więcej o buddyzmie Diamentowej Drogi, najlepiej przyjść na wykład Lamy Ole Nydahla. Można wówczas usłyszeć podstawowe informacje na temat buddyzmu oraz dowiedzieć się, jak nauki Buddy mogą pomóc w codziennym życiu. Podczas wszystkich wykładów Lama Ole prowadzi medytacje, a chętnym udziela buddyjskiego Schronienia. Kursy medytacyjne zazwyczaj trwają kilka dni; są okazją do wspólnej medytacji oraz szczegółowych wyjaśnień nauk Buddy.

Medytacja Świadomego Umierania (tyb. Poła)

Kurs Poła w Maladze, Hiszpania

Nauki buddyjskie bardzo dokładnie opisują proces umierania, moment śmierci i etapy pośrednie między śmiercią a odrodzeniem. Wielu nauczycieli i mistrzów zgromadziło doświadczenia związane z procesem śmierci dzięki przejrzystości świadomości pogłębionej w praktyce. Lama Ole Nydahl otrzymał przekaz nauki świadomego umierania od wykwalifikowanych lamów tybetańskich.

Medytacja „świadomego umierania” pomaga w chwili śmierci nam i naszym bliskim. Daje możliwość dobrego przygotowania umysłu na śmierć ciała. Dzięki znajomości tej medytacji będziemy również mogli przynieść pożytek osobom umierającym.

Nazwa tybetańska: Poła
Źródło tybetańskie: Kunzang Lame Shelung
Tłumaczenie: "The Words of my Perfect Teacher"
Komentarz: Dza Patrul Rinpocze (1808-1887), Linia Longchen Nyingthig

Wielka Pieczęć (sanskr. Mahamudra)

Podczas kursów każdy może osobiście porozmawiać z Lamą Ole

Lama Ole Nydahl w przejrzysty sposób wyjaśnia ważny tekst o naturze umysłu napisany przez 3 Karmapę (1284 - 1339). Wielka Pieczęć to nauki wskazujące bezpośrednio na sam umysł. Pozwalają na głębszy wgląd w ostateczną rzeczywistość.

Cztery Podstawowe Praktyki (tyb: Nyndro)

Kurs Nyndro w Lolland, Dania

Cztery Podstawowe Praktyki (tyb. Nyndro) stanowią stopniową ścieżkę do Oświecenia. Wykonujemy je, kiedy rozpoczynamy praktykowanie buddyzmu Diamentowej Drogi. To efektywne metody usuwające przeszkody i negatywne wrażenia z naszego umysłu oraz rozwijające nasze wewnętrzne bogactwo.

Na Podstawowe Praktyki składają się cztery medytacje, które wykonujemy jedna po drugiej. Są to kolejno: Przyjmowanie Schronienia oraz Rozwijanie Oświeconej Postawy (Pokłony), medytacja Diamentowego Umysłu, Podarowanie Mandali i Medytacja na Nauczyciela (Guru Joga). We wszystkich praktykach Nyndro koncentrujemy się na oświeconych formach z energii i światła, wypowiadamy ich mantry i stapiamy się z nimi. Kieruje to umysł ku rozpoznaniu jego własnej prawdziwej natury.

Nazwa tybetańska: Nyndro
Tibetan source: Phyag chen nges don rgya mtsho
Źródło tybetańskie: Phyag chen nges don rgya mtsho, 9 Karmapa Wangchuk Dorje (1556-1603)
Tłumaczenie: Ocean of the Definitive Meaning of the Great Seal”
Komentarze: "Torch of Certainty" – 1 Kongtrul Lodrö Thaye (1813-1899), Kalu Rinpocze (Sonada Indie 1970-1971), Sherab Gyaltsen Rinpoche (Becske, Węgry 2008) Komentarz: "Torch of Certainty" by the First Kongtrul Lodrö Thaye (1813-1899), Kalu Rinpoche Sonada India 1970-71, Sherab Gyaltsen Rinpoche, Becske Hungary 2008

Medytacja 16 Karmapy (tyb. Lami Naldzior)

Medytacja 16 Karmapy

Główna medytacja wykonywana w naszych ośrodkach. Została ułożona przez 16 Karmapę i przekazana Lamie Ole Nydahl i jego żonie Hannah. Jest to krótka i bardzo skuteczna medytacja.

Nazwa tybetańska: Ku shi nyu gu kye je du tsi char gyun
Źródło tybetańskie: 16-ty Karmapa Rangjung Rigpe Dorje (1924-1981)
Tłumaczenie: ”The Rain of Nectar Ripening the Seedlings of the Four Buddha States”)
Komentarze: wyjaśnienia 16 Karmapy w Tsurpu (Tybet 1957) oraz w USA (1980)

Pytania do Lamy Ole

Pytania do Lamy Ole

Buddyzm Diamentowej Drogi w pytaniach i odpowiedziach.

lama-ole-nydahl.org/pl/questions/

Szczególne chwile

Galeria: Wschód spotyka Zachód

Obejrzyj zdjęcia z międzynarodowej działalności Lamy Ole, w szczególności jego współpracy z mistrzami buddyzmu tybetańskiego z Azji.

Zobacz zdjęcia

Wideo

Bycie szczęśliwym nie jest przypadkowe, można się tego nauczyć. W tym krótkim filmie Lama Ole Nydahl tłumaczy, co możemy zrobić, żeby być szczęśliwymi oraz osiągnąć trwałą wewnętrzną wolność.

Więcej filmów znajdziesz na YouTube

Książki Lamy Ole

O naturze rzeczy

Współczesne wprowadzenie do buddyzmu – podstawy nauk Buddy opisane w przejrzysty i przystępny sposób dla nowoczesnych, krytycznie myślących ludzi Zachodu.

Więcej o książkach