Czy możesz powiedzieć coś o żeńskich lamach naszej linii?

Odpowiedź Lamy Ole:

Mamy wiele kobiet w linii Karma Kagju, a także całkowicie żeńskie linie przekazu. Linia Chöd jogini Machig Labdrön jest przede wszystkim żeńską linią. Praktyka medytacji postnej zwanej Njungne została także rozwinięta i przekazana przez kobiety. Mamy też kilka sekretnych linii przekazu, w których to kobiety są dzierżycielkami tantr zjednoczenia.