Czy żal jest również przeszkadzającą emocją?

Odpowiedź Lamy Ole:

Trzy podstawowe przeszkadzające emocje to niewiedza, przywiązanie i awersja. Z nich wyłaniają się inne szkodliwe uczucia. Smutek wyłania się z głupoty – z niemożności świeżego doświadczenia teraźniejszości. Żal oznacza utknięcie w starych sprawach, od których nie można się uwolnić.