Czym dokładnie jest gniew?

Odpowiedź Lamy Ole:

Gniew jest życzeniem skrzywdzenia innej istoty. O prawdziwym gniewie możemy mówić, jeśli: 

  • Wiemy, że nasze działanie kogoś zrani 
  • Chcemy je wykonać, żeby cierpiał
  • Wykonujemy je, albo w inny sposób sprawiamy, żeby się wydarzyło
  • Cieszymy się ze szkody, jaką wyrządziliśmy 

To jest prawdziwy gniew. Gdy wybuchamy i popełniamy błąd, to jest to bardzo zwyczajna reakcja, ale nie ma w tym jasnej intencji, żeby kogoś skrzywdzić.

Większość ludzi daje się sprowokować i działa potem bezmyślnie, ale bez świadomej intencji krzywdzenia innych.