Jak możesz nie czuć w ogóle strachu skacząc ze spadochronem?

Odpowiedź Lamy Ole:

Jeśli zrozumie się pustość umysłu, doświadcza się nieustraszoności. Pustość i nieustraszoność są nierozdzielne. Mój wypadek spadochronowy przyniósł mi wiele pożytku, ponieważ pokazał wyraźnie, że jestem wolny od strachu. Sprawdziłem to i jest to prawda. 

Po podobnych doświadczeniach nabieramy dystansu do wielu nieistotnych rzeczy. Nagle okazuje się, że wiele naszych dawniejszych przekonań i koncepcji nie ma już znaczenia – po prostu już ich nie potrzebujemy. To jest najważniejsze w rozwijaniu nieustraszoności.