Ponieważ ciało jest ważnym narzędziem, należy poważnie traktować jego potrzeby i dbać o nie, prawda?

Odpowiedź Lamy Ole:

Tak, oczywiście. Jednak jako ludzie jesteśmy narażeni na starość, chorobę i śmierć. Dlatego opłaca się zabrać jak najwięcej pieniędzy z banku o niskim oprocentowaniu i włożyć je do banku o wyższych stopach zwrotu. Oznacza to przeniesienie przywiązania do rzeczy namacalnych i do idei solidnego, uwarunkowanego świata, którego doświadczamy przez zmysły, na poziom świeżości, wolności i wielkiej radości. To kwestia wartości, którym ufamy i w które się angażujemy. I tutaj warto zainteresować się wartościami, które są ponadczasowe i wiarygodne.

Obecnie jesteśmy jeszcze na uwarunkowanym poziomie, ale słyszeliśmy już, że istnieje absolutny poziom pełnego oświecenia. Jakaś część nas jest w stanie to zrozumieć, podczas gdy inna nadal tego nie potrafi. Najpierw słyszymy o tym najwyższym poziomie i spoglądamy w lustro. Następnie medytujemy, a dzięki mocy nauk i zawartemu w nich błogosławieństwu, przywiązanie i ograniczenia bardzo szybko się rozluźnią.
 I w końcu będziemy doświadczać jako daru wszystkiego tego, o co wcześniej musieliśmy walczyć. Co więcej, widzimy rzeczy na poziomie, na którym niczego nie możemy utracić, nic nie może zniknąć. Jest to pogląd „zarówno to, jak też tamto”. Z jednej strony to, co mamy teraz, staje się lepsze, bardziej rozluźnione i łatwiejsze; z drugiej natomiast możemy osiągnąć absolutny poziom, którego w tej chwili jeszcze nie znamy.