Dlaczego założyłeś tak wiele ośrodków buddyjskich?

Ponieważ dla nas praktyka jest kluczowa. W czasie wykładów pomagam ludziom dostrzec ich własne doskonałe właściwości. Jeśli przyjdą potem do naszych ośrodków, będą mogli dalej pracować z tym potencjałem, praktykując z pomocą lokalnych nauczycieli i pozostałych przyjaciół.

Naszym celem jest pomaganie ludziom w rozwijaniu wewnętrznego nadmiaru, który pozwoli im lepiej żyć, lepiej umierać i lepiej się odradzać. Metody, których używamy, mają 2500 lat i są bardzo, bardzo skuteczne. Dlatego myślę, że robimy coś ważnego.